Boligstøtte og indskud

De nuværende regler om boligstøtte

Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte og afhænger af:

  • Lejlighedens størrelse
  • Huslejens størrelse
  • Antal beboere, især børn
  • Indkomst og formue

Du skal søge boligstøtte ved at bruge den digitale selvbetjeningsløsning på www.borger.dk/boligstoette. Hvis du har brug for hjælp til at bruge løsningen, kan du ringe til Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 63.

Du kan se en lille introfilm til ansøgning om boligsikring på www.borger.dk her

Film Om Boligstoette Fra Borgerdk

Hvis du gerne vil beregne din boligstøtte på forhånd, kan dette ske på www.borger.dk

 

Læs mere om boligsikring og boligstøtte her: 

Boligstoette 2017

 

Lån til indskud

Hvis du har svært ved at skaffe penge til indskud, når du vil leje en almen bolig, har du mulighed for at søge kommunen om indskudslån. Du kan søge om lånet, hvis boligen er taget i brug den 1. april 1964 eller senere. Er boligen ældre, vil der kunnes søges kautionslån.

Skal du flytte i en almen ungdomsbolig, hvor der er selvstændigt køkken, og den er taget i brug efter 1. januar 1997, kan du ligeledes søge boligindskudslån.

Kommunen har ikke pligt til at yde indskudslån, og der vil blive foretaget en individuel vurdering ud fra følgende kriterier:

  • Husstandsindkomst
  • Lejen overstiger halvdelen af din husstandsindkomst
  • Uafviklet gæld på tidligere boligindskudslån
  • Årsag til flytning
  • Passende bolig - størrelse/økonomi
  • Formue

Du skal søge om indskudslån inden indflytningen. Det sker via den digitale selvbetjeningsløsning på www.borger.dk/Sider/Laan-til-beboerindskud.aspx. Hvis du har brug for hjælp til at bruge løsningen, kan du ringe til Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 63.

Hvis du har brug for at låne til indskuddet til lejligheden, kan du læse hvordan reglerne er her 

BL pjece indskudslån

 

 

Det at bo i en almen bolig

 

 

 

Info om foreningen

Bogense Boligforening er en boligforening med 11 afdelinger med i alt 365 lejeboliger.

Boligerne udlejes i samarbejde med Boligkontoret Danmark.

Find os her

Find Os Paa Facebook

Søg blandt alle ledige almene boliger her:

Wwwdanmarkboligdk