Venteliste

Almindelig venteliste

Hvis du ikke allerede bor hos os, kommer du på den almindelige venteliste. Denne liste er for dem, som ikke allerede har en bolig i boligforeningen. Du får her en bolig, når dit nummer kommer øverst på listen.

Når en bolig i Bogense Boligforening bliver ledig, udtrækker vi normalt de første 10 på listen, som herefter modtager mail eller brev, alt efter hvilken løsning man har valgt, vi ser dog helst, at du som medlem vælger at modtage email, da du her vil modtage tilbuddet omgående og ikke først efter 4- 5 dage som det sker i dag med almindelig post. Hvis ingen af de forespurgte ønsker boligen udtrækkes de næste 10 og så fremdeles.

Husk at svare på de tilbud du modtager, manglende svar 3 gange medfører nemlig, at du automatisk sættes passiv på ventelisten, det vil sige, du meldes ikke ud, men du søger nu ikke længere aktivt bolig.

Intern venteliste for beboere

Hvis du i forvejen bor hos os, har du fortrinsret til vores ledige boliger, frem for ansøgere der står på vores almindelige venteliste. Dette dog med følgende forudsætninge: den bolig som du ønsker at fraflytte, skal være større end eller lig med den bolig som du søger. Det vil sige, at hvis du bor i en 3 værelses lejlighed på 90 m2, skal den nye bolig være samme størrelse eller mindre, for at du kan gøre brug af denne fordel. Det kaldes oprykningsret.

Du skal i et enkelt tilfælde have boet i din nuværende bolig i to år, før du kan gøre brug af din oprykningsret på den interne venteliste. Det kaldes karensperiode. Dette gælder dog kun afdeling 14.

De normale udlejningsregler betyder, at man som enlig har mulighed for at leje en 2 værelses bolig og hvis man er en familie med min 1 barn så har man mulighed for at leje 3-4 værelses boliger. Bestyrelsen i Bogense Boligforening har dog besluttet, at sidestille par med børnefamilier i tildelingen af 3 værelses lejemål, så par også kan opskrives til 3 værelses lejemål.

Hvis ventelisterne er udtømt, vil der dog blive dispenseret for ovenstående, og det vil her være muligt for alle at leje den pågældende bolig uden hensyn til husstandens størrelse. 

Fortrinsret

Du skal normalt have boet i din nuværende bolig i to år, før du kan gøre brug af din fortrinsret på den interne venteliste. Det kaldes karensperiode. Du skal blot skrive dig på den interne venteliste og betale et ventelistegebyr fra 165 kroner om året.

Indmeldelsesgebyr og foreningsandel

For at melde sig ind i Bogense Boligforening skal der betales et årligt medlemsgebyr på kr. 215 om året, som opkræves hvert år på samme tid, som du har meldt dig ind. Dette beløb kan med fordel tilmeldes PBS, da du herefter ikke behøves holde øje med om du modtager girokort, da den årlige betaling herefter vil foregå automatisk.

Boligorganisationens bestyrelse kan beslutte, at man beholder sin anciennitet på ventelisten, når man får en bolig.

Fleksibel udlejning

Der er kun aftale om dette i en af vores afdelinger, afdeling 19, Vandværksvej, som fungerer som ældrekollektiv, der er her indført fleksibel udlejning hvor afdelingsbestyrelsen er medbestemmende omkring nye lejere og de har her også egen venteliste.

 

Info om foreningen

Bogense Boligforening er en boligforening med 11 afdelinger med i alt 365 lejeboliger.

Boligerne udlejes i samarbejde med Boligkontoret Danmark.

Find os her

Find Os Paa Facebook

Søg blandt alle ledige almene boliger her:

Wwwdanmarkboligdk